*Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten .

* De leerling moet altijd zelf informeren of de lessen doorgaan i.v.m. weersomstandigheden indien van                 toepassing

* Geen lessen worden gegeven tijdens de zomervakantie en   feestdagen. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, enz.

* U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven!

* De buiten tennislessen worden gegeven op de tennisbanen van de vereniging de indoorlessen worden gegeven bij de Matenhal  Alle leerlingen worden geacht zelf op internet te kijken op welke dag ze training hebben Men kan dit zien op www.vandermarel.com klik daarna op schema zomerlessen / schema winterlessen.

* Om deel te nemen aan de zomer tennislessen dient u lid te zijn van de vereniging men hoeft geen lid te zijn van de tennisvereniging om de winterlessen te volgen

* Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald!

* De tennisleraar beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.

* Als een inhaalles gepland moet worden, wordt door de trainer/ ster een alternatieve datum vastgesteld.

* Er wordt geen les gegeven op zondagen, feestdagen en in de zomervakantie.

* Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt , wordt het totaal aantal   lessen of de prijs van de cursus aangepast.

* De Tennisleraar is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de evt. daaruit voortvloeiende  schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.

* Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kunt u mailen naar volgend emailadres:

info@vandermarel.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.